Тематичний план курсу

 •  
   

  Пропонований Дистанційний курс, присвячений ключовим питанням застосування Європейської конвенції з прав людин, є скоріш оглядовим, ніж навчальним: ми не мали на меті примусити учасників ґрунтовно вивчати прецедентне право Євросуду, ми лише прагнули створити початкову інфрмаційну базу як відправну точку для подальшого професійного розвитку.

  Як показало попереднє випробування цього курсу, обсяг та складність представленого матеріалу роблять встановлення звичних засобів контролю отриманих знань (тести, контрольні, есе) недоцільним, оскільки занадто прості завдання є неефективними, а більш-менш складні виявилися нездоланними для майже всіх учасників бета-тестування.

  Отже, для завершення Курсу слід виконати ("пройти") всі лекції, представлені у Тематичному плані. Оцінки учасникам не виставляються, але хід виконання навчальних завдань фіксується.

  УВАГА, ВАЖЛИВО!

  Період підписки на цей курс становить один місяць. По закінченню цього періоду ОБОВ'ЯЗКОВО надішліть координаторові електронного листа про завершення вивчення курсу або, у разі необхідності, про продовження терміну підписки. Вам буде надіслано повідомлення щодо можливості отримання Сертифікату (докладніше див. у розділі довідки "Що Ви отримаєте?").

 • 1
  Показати тільки тему 1

  Модуль І: Захист від поганого поводження у кримінальному процесі

  Зміст модулю:

  Цей модуль містить навчальний блок  (дистанційну лекцію), у якій розглядаються наступні питання:

  • сфера застосування статті 3;
  • мінімальний рівень жорстокості;
  • практичне значення класифікації: катування, нелюдське поводження, таке, що принижує гідність поводження;
  • надмірне використання сили;
  • погані умови утримання;
  • тягар доведення та стандарти переконання;
  • негативні та позитивні обов’язки держави
  • формування концепції ефективного розслідування;
  • момент виникнення обов’язку розслідування, небезпідставна заява;
  • риси ефективного розслідування: незалежність, об’єктивність, ретельність, вчасність тощо

  Довідкові матеріали, бібліографія та тексти рекомендованих рішень Європейського суду наводяться у кінцевому модулі цього курсу


 • 2
  Показати тільки тему 2

  Модуль ІІ. Основні принципи захисту права на свободу у Конвенції

  Зміст модулю:

  Цей модуль містить навчальний блок (дистанційну лекцію), у якій розглядаються наступні питання:

  • Законність позбавлення свободи
  • Позбавлення свободи і невизнане затримання
  • Асиметричність дії Конвенції
  • Обов’язковість рішення
  • Поняття обов’язкового доставляння до судді
  • Що таке «негайно»;
  • Доступ до суду за статтею 5 § 4 Конвенції;
  • Періодичний перегляд законності тримання під вартою;
  • Процесуальні права: право на особисту участь; право на представництво; право знати аргументи супротивника; право на доступ до матеріалів

  Довідкові матеріали, бібліографія та тексти рекомендованих рішень Європейського суду наводяться у кінцевому (довідковому) модулі цього курсу


 • 3
  Показати тільки тему 3

  Модуль ІІІ. Обґрунтованість тримання під вартою у практиці Європейського суду

  Зміст модулю:

  Цей модуль містить навчальний блок (дистанційну лекцію), у якій розглядаються наступні питання:

  • правовий та фактичний аспект «розумної підозри»
  • ризики, що приймаються до уваги
  • обставини, які доводять наявність ризиків
  • тривалість тримання під вартою
  • альтернативні до тримання під вартою заходи
  • обґрунтованість рішення

  Довідкові матеріали, бібліографія та тексти рекомендованих рішень Європейського суду наводяться у кінцевому (довідковому) модулі цього курсу


 • 4
  Показати тільки тему 4

  Модуль IV. Право на справедливий судовий розгляд: загальні положення

  Зміст модулю:

  У цьому модулі розглядаються наступні питання:

  • структура статті 6 Конвенції;
  • сфера застосування статті 6 у «цивільній» та «кримінальній» частині;
  • концепція «четвертої інстанції» та вимога обґрунтованості судових рішень;
  • доступ до суду.

 • 5
  Показати тільки тему 5

  Модуль V. Головні елементи справедливого судового розгляду

  Зміст модулю:

  Предметом розгляду у даному модулі є наступні питання:

  • справедливий суд: незалежність безсторонність, суб’єктивний та об’єктивний тест;
  • поняття змагальної процедури, основні риси рівності сторін;
  • право на публічне слухання;
  • презумпція невинуватості та привілей проти самообвинувачення.

 • 6
  Показати тільки тему 6

  Модуль VI. Специфічні гарантії судового розгляду у кримінальних справах

  Зміст модулю:

  У межах модулю розглядаються наступні питання:

  • достатня інформація про звинувачення;
  • достатній час та можливості для підготовки захисту;
  • право на ефективного захисника або на самостійний захист;
  • право на допит свідків, експерти як свідки, обмеження права;
  • право на перекладача;
  • право не свідчити проти себе;
  • допустимість доказів у контексті статті 6 Конвенції та провокація злочину.

 • 7
  Показати тільки тему 7

  ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА З ПИТАНЬ ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ

  Файл формату .PDF (~1,1 MB) [завантажити]*

  *) Для зручності роботи з документами, що містяться у цьому файлі, його оздоблено закладками. Втім, не всі веб-браузери вміють їх відтворювати. Якщо це Ваш випадок, рекомендуємо зберегти файл на жорсткому диску комп'ютера та відкрити його спеціалізованою програмою для роботи з PDF-файлами, наприклад – Adobe Reader.

  Вміст файлу:

  –  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
  –  Конституція України (витяги);
  –  Кримінальний кодекс України (витяги);
  –  Кримінально-процесуальний кодекс України (витяги);
  –  Загальна декларація прав людини 1948 р. (витяги);
  –  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. (витяги);
  –  Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;
  –  Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню у будь-якій формі. Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 р.;
  –  Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Прийнята резолюцією 3452 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1975 р.;
  –  Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою;
  –  Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими 1957 р.;
  –  Токійська декларація. Основні лікарські принципи щодо катувань та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання при затриманні та ув’язненні. Прийнята 29-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Токіо, жовтень 1975 р.;
  –  Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Страсбург, 26 листопада 1987 р.;
  –  Протокол № 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;
  –  Протокол № 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;
  –  Рекомендація NR (87)3 Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам щодо Європейських пенітенціарних правил. Затверджена Комітетом Міністрів Ради Європи 12 лютого 1987 р. на 404-му засіданні представників міністрів;
  –  Рекомендація Rec (2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань. Прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 27 вересня 2006 року на 974-й зустрічі заступників міністрів;
  –  Європейський Комітет з питань запобігання катуванням: стандарти. Витяги з «матеріальних частин» Загальних доповідей Комітету;
  –  Основні принципи поводження з ув’язненими. Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р.;
  –  Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р.;
  –  Пленум Верховного Суду України. Постанова (25.04.2003, № 4) «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства»;
  –  Принципи медичної етики, що стосуються ролі працівників охорони здоров’я, особливо лікарів у захисті ув’язнених або затриманих осіб від тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Прийняті резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1982 р.


 • 8
  Показати тільки тему 8

  НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОФІЛЬМИ

  Представлені тут фільми було знято під проводом легендарного правозахисника і громадського діяча Марека Новицького. Незважаючи на те, що ці стрічки глядач вперше побачив ще у 1995 році, вони не втратили своєї актуальності й донині.


 • 9
  Показати тільки тему 9

  БІБЛІОТЕКА

  1. Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 3): Руководство для юристов. – INTERIGHTS, Council of Europe, 2009. – 104 c. (.PDF 1078kB) [завантажити]
  2. Право на свободу и личную неприкосновенность в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 5): Руководство для юристов. – INTERIGHTS, Council of Europe, 2007. – 94 c. (.PDF 586kB) [завантажити]
  3. Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6): Руководство для юристов. – INTERIGHTS, Council of Europe, 2008. – 99 c. (.PDF 616kB) [завантажити]
  4. Запрещение дискриминации в рамках европейской конвенции о защите прав человека (статья 14): Руководство для юристов. – INTERIGHTS, Council of Europe, 2009. – 121 c. (.PDF 1612kB) [завантажити]
  5. Югюр Эрдаль, Хасан Бакирчи. Статья 3 Европейской Конвенции по правам человека. Руководство по практическому применению. – World Organisation Against Torture (OMCT), 2006 (1-е изд. на яз. ориг.). – 770 с. (с приложениями) (.PDF 13,6MB) [завантажити]

 • 10
  Показати тільки тему 10

  РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

  Рішення проти України. Файл формату .PDF (~2,1 MB) [завантажити]*

  *) Для зручності роботи з документами, що містяться у цьому файлі, його оздоблено закладками. Втім, не всі веб-браузери вміють їх відтворювати. Якщо це Ваш випадок, рекомендуємо зберегти файл на жорсткому диску комп'ютера та відкрити його не у самому браузері, а безпосередньо спеціалізованою програмою для роботи з PDF-файлами, наприклад – Adobe Reader.

  Вміст файлу:

  –  Справа «Байсаков та інші проти України» від 18 лютого 2010 р.
  –  Справа «Лотарєв проти України» від 8 квітня 2010 р.
  –  Справа «Віслогузов проти України» від 20 травня 2010 р.
  –  Справа «Лопатін і Медведський проти України» від 20 травня 2010 р.
  –  Справа «Похлебін проти України» від 20 травня 2010 р.
  –  Справа «Олексій Михайлович Захаркін проти України» від 24 червня 2010 р.
  –  Справа «Давидов та інші проти України» від 1 липня 2010 р.
  –  Справа «Олександр Смірнов проти України» від 15 липня 2010 р.
  –  Справа «Знайкін проти України» від 7 жовтня 2010 р.
  –  Справа «Логвиненко проти України» від 14 жовтня 2010 р.
  –  Справа «Білий проти України» від 21 жовтня 2010 р.
  –  Справа «Пєтухов проти України» від 21 жовтня 2010 р.
  –  Справа «Ковальчук проти України» від 4 листопада 2010 р.
  –  Справа «Самардак проти України» від 4 листопада 2010 р.
  –  Справа «Силенок і Техносервіс-плюс проти України» від 9 грудня 2010 р.
  –  Справа «Найдьон проти України» від 14 жовтня 2010 р.
  –  Справа «Олександр Петрович Кулаков проти України»
  –  Справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р.


Пропустити Навігація

Навігація

Пропустити Шукати у форумах

Шукати у форумах


Розширений пошукЗнайти
Пропустити Останні новини

Останні новини

(Поки новин немає)
Пропустити Наступні події

Наступні події

Немає запланованих подій
Пропустити Останні дії

Останні дії

Елементи курсу, Субота 16 Лютий 2019, 03:31

З часу Вашого останнього входу нічого нового не сталося