Пропустити категорії курсів

Категорії курсів


Пропустити доступні курси

Доступні курси

 • Тренінг для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

  Реєстрація не потрібна!

  Цей курс побудовано на основі Тренінгу для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в Україні. Даний Тренінг був спільно організований Координаційним центром з надання правової допомоги та Американською асоціацією юристів - Ініціатива з верховенства права в Україні (ABA-ROLI) в межах реалізації проекту «Зміцнення інституту адвокатури в Україні» (компонент з проведення тренінгів за нормами КПК для адвокатів, в тому числі для адвокатів, які надаватимуть безоплатну правову допомогу) за сприяння Вінницького центру з надання вторинної правової допомоги.

  Доступ з правами гостя
 • Реєстрація не потрібна!

  Мета цього дистанційного тренінгу полягає у тому, щоб допомогти адвокатам ознайомитись з основними концепціями Європейської Конвенції та сучасними підходами Європейського суду з прав людини, а також оволодіти практичними навичками представництва у Європейському суді.

  Курс розроблено на основі посібника, написаного на замовлення Американської асоціації юристів Ганною Юдківською, суддею Європейського суду від України, та адвокатом Аркадієм Бущенком.


  Автори курсу:

  Дистанційний курс-тренінг «Стандарти Європейської конвенції з прав людини в практиці адвокатів» був розроблений експертами в галузі застосування Європейської Конвенції — головою правління Української Гельсінської спілки з прав людини адвокатом Аркадієм Бущенком та суддею Європейського суду від України Ганною Юдківською на замовлення Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства права в Україні для учасників Шкіл адвокатської майстерності:
  ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ В ПРАКТИЦІ АДВОКАТІВ : посіб. викладача / А. Бущенко, Г. Юдківська. — К.: ТОВ «7КО», 2010. — 162 с. ISBN 966-96642-1-7.

  Матеріали даного посібника були адаптовані для цілей дистанційного навчання (з дозволу правовласників) кандидатом юрид. наук, доцентом, завідувачем кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, адвокатом Сергієм Гончаренком.

  Мета дистанційного курсу

  полягає в тому, щоб допомогти адвокатам ознайомитись з основними концепціями Європейської Конвенції і сучасним прецедентним правом Європейського суду з прав людини, оволодіти практичними навичками побудови правової позиції та представлення її у Європейському суді.

  Завдання, які ставили перед собою розробники:

  • Сформувати розуміння наскрізних принципів Європейської Конвенції та ознайомити з підходами Європейського суду до певних інститутів захисту від катувань, права на свободу та справедливого судового розгляду;
  • Допомогти учасникам оволодіти початковими навичками у використанні аргументів, що ґрунтуються на стандартах захисту прав людини;
  • Допомогти усвідомити практичну можливість та необхідність використання міжнародних стандартів захисту прав людини у повсякденній професійній діяльності.

  Зміст курсу та підсумковий сертифікат

  Курс містить шість навчальних модулів, які включають «лекції», тестування та контрольні роботи:

  Модуль І. Захист від поганого поводження у кримінальному процесі

  Модуль II. Поняття законного позбавлення волі у статті 5 конвенції

  Модуль III. Доступ до суду та процесуальні гарантії судового розгляду

  Модуль IV. Право на справедливий судовий розгляд: загальні положення

  Модуль V. Головні елементи справедливого судового розгляду

  Модуль VI. Специфічні гарантії судового розгляду у кримінальних справах

  У довідкових модулях містяться нормативні акти України та міжнародно-правові документи, що стосуються тематики курсу.

  Крім того, до курсу включено декілька навчальних фільмів, знятих під проводом легендарного правозахисника і громадського діяча Марека Новицького. Незважаючи на те, що ці стрічки глядач вперше побачив ще у 1995 році, вони не втратили своєї актуальності й донині.

  За підсумками проходження курсу видається сертифікат Академії адвокатури України та Американської асоціації юристів/Ініціативи з верховенства права (ABA-ROLI). Для отримання сертифікату виконання всіх навчальних завдань є обов'язковим.

  Дистанційний курс «Стандарти Європейської конвенції з прав людини в практиці адвокатів» акредитовано Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури (рішення № VІ/9-312 від 21 жовтня 2011 року) відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України.

   

   

  Доступ з правами гостя
 • Реєстрація не потрібна!

  Цей Дистанційний курс радше було б назвати «відеокурсом», адже він складається головно з відеолекцій: цей сучасний та ефективний спосіб подачі навчального матеріалу якнайліпше сприяє засвоєнню доволі складних категорій цієї відносно нової галузі права.

  Розробниця курсу — Радмила Гревцова, адвокат, кандидат юридичних наук, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, президент Української медико-правової асоціації. У своїх авторських лекціях вона розглядає низку актуальних питань, значення яких для адвокатської практики є незаперечним.


  Авторка курсу:

  Розробниця курсу — Радмила Гревцова, адвокат, кандидат юридичних наук, директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, президент Української медико-правової асоціації. У своїх авторських лекціях вона розглядає низку актуальних питань, практичне значення яких для адвокатської практики є незаперечним:

  — Медичне право, його поняття та особливості. Значення медичного права для практичної діяльності адвоката
  — Правове регулювання зайняття медичною діяльністю
  — Правовий статус пацієнта, медичного працівника, закладу охорони здоров’я
  — Медичне втручання і умови його правомірності. Інформована згода: вимоги і типові помилки
  — Відповідальність медичних працівників та закладів охорони здоров'я
  — Методика ведення адвокатом окремих категорій «медичних» справ тощо.

  Зміст курсу та підсумковий сертифікат

  Курс містить шість навчальних модулів, які включають у себе відеолекції:

  Модуль І. Ключові положення, категорії та інститути медичного права
  (поняття та особливості медичного права; правовий статус пацієнта, медичного працівника і закладу охорони здоров’я; права пацієнта (з акцентом на інформаційні права); Права та обов’язки медичного працівника та ін.)

  Модуль II. Медичне втручання
  (умови правомірності; інформована згода; типові помилки при складанні формулярів інформованої згоди; розширення меж медичного втручання та ін.)

  Модуль III. Інформація і документація у закладі охорони здоров’я
  (види документації; договір про надання медичних послуг; планування та фінансування; захист персональних даних та ін.)

  Модуль IV. Юридична відповідальність медичних працівників та закладів охорони здоров'я
  ( та ін.)

  Модуль V. #########

  Модуль VI. #########

  Курс завершується тестом з викладеного матеріалу.

  У довідкових модулях містяться нормативні акти України та міжнародно-правові документи, що стосуються тематики курсу. Крім того, у «Бібліотеці» зібрані фрагменти монографій відомих сучасних науковців та повні тексти деяких класичних творів.

  За підсумками проходження курсу видається сертифікат Академії адвокатури України та Американської асоціації юристів (ABA). Для отримання сертифікату виконання всіх навчальних завдань є обов'язковим, а підсумкова оцінка за курс має бути не меншою, ніж 75%.

   

   

  Доступ з правами гостя
 • Реєстрація не потрібна!

  Мета цього дистанційного курсу полягає у тому, щоб ознайомити адвокатів з можливостями вирішення кримінальних ситуацій в межах програм відновного правосуддя та оволодіти навичками захисту інтересів клієнта в співробітницькому процесі (медіації).

  Курс був розроблений експертами Українського Центру Порозуміння Романом Ковалем та Альоною Горовою за участі члена КДКА Одеської області, Заслуженого юриста України, адвоката Наталії Рудницької.

  Доступ з правами гостя

Пропустити новини сайту

Новини сайту

Зображення користувача Сергій Гончаренко
ВККА прийняла рішення щодо акредитаії дистанційних курсів
від Сергій Гончаренко | Вівторок 20 Грудень 2011, 20:24
 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (ВККА) своїм рішенням № VI/9-312 акредитувала наступні професійні програми дистанційного підвищення кваліфікації адвокатами:

- Основи адвокатської етики;

- Актуальні питання земельних відносин в Україні в адвокатській практиці;

- Стандарти Європейської конвенції з прав людини в практиці адвокатів.

 
Зображення користувача Сергій Гончаренко
Презентація Програми дистанційної освіти на засіданні ВККА
від Сергій Гончаренко | П'ятниця 21 Жовтень 2011, 21:27
 

21 жовтня на черговому засіданні ВККА відбулася презентація Дистанційних курсів підвищення кваліфікації адвокатів.

Із вступним словом від Американської асоціації юристів / Ініціативи з верховенства права (ABA/ROLI) виступив радник з правових питань Уільям Маꥳлтон, який охарактеризував Спільний проект ABA/ROLI та Академії адвокатури України з дистанційного підвищення кваліфікації адвокатів та коротко зупинився на перевагах дистанційного навчання, посилаючись на досвід адвокатів Сполучених Штатів.

Від Академії адвокатури виступив завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права, координатор Проекту Сергій Гончаренко. За допомогою мультимедійного обладнання він показав присутнім членам Комісії курси підвищення кваліфікації в дії, стисло поінформував про зміст дистанційних курсів, їх технічні параметри та можливості.

У презентації також взяла участь юрист ABA/ROLI Тетяна Рогозянська.

Буклет щодо програм дистанційного підвищення кваліфікації (формат .PDF, 485 kB) [ЗАВАНТАЖИТИ]

 

Програми підвищення кваліфікації адвокатів є спільним проектом Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури та Американської асоціації юристів — Ініціативи з верховенства права (ABA-ROLI)

Уільям
Маꥳлтон

дивитись відео

Відеовітання радника з правових питань Американської асоціації юристів — Ініціативи з верховенства права учасникам програм

Уільям Маꥳлтон (США)

Радник з правових питань, Американська асоціація юристів — Ініціатива з верховенства права (ABA-ROLI), Європейсько-Євразійський відділ (CEELI)

 

Тетяна Варфоломеєва

дивитись відео

Ректор Академії адвокатури розповідає про порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатами

Тетяна Варфоломеєва

Ректор Академії адвокатури України

Пропустити Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30