Бібліотека: монографії, посібники, періодичні видання

Шановні колеги,

Представлені на цій сторінці видання отримані з відкритих та легальних джерел. Їх використання можливе лише з навчальною метою та виключно для власних потреб.

Поважаймо права авторів та видавців!

Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та громади заради суспільної безпеки. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2009. — 224 с. ISBN 978-966-2258-03-5

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах для розв’язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданні докладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадах шляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано організаційну структуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними органами влади, правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу також приділено питанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та інформаційної взаємодії. Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності Центрів відновного правосуддя в громадах України.
Видання адресоване представникам громадських організацій, громадських ініціатив, органів місцевої влади та правової системи, а також широкому колу читачів, котрі зацікавлені у впровадженні відновних практик у громадах та формуванні суспільної безпеки.

 


 

Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження. — К., 2008. — 60 с.

У даному виданні увазі читача пропонується комплексна інноваційна модель профілактики підліткової злочинності, розроблена фахівцями Українського Центру Порозуміння в рамках проекту «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні». Дана модель є трирівневою (описує три рівні профілактики) і ґрунтується на принципах відновного підходу (відповідальність за свої вчинки, самоповага, повага до інших, толерантність тощо).
Для представників правоохоронних органів, державних та муніципальних соціальних служб, громадських організацій, закладів освіти, а також читачів, які цікавляться питаннями побудови безпечних і згуртованих громад.

 


 

Розвиток Центрів відновного правосуддя в громадах — К., 2008. — 88 с.

Посібник містить детальний опис того, яким має бути Центр відновного правосуддя громади – громадське утворення, яке візьме на себе вирішення задачі з профілактики злочинності у Вашій громаді та турботу про її моральне здоров'я та добробут. Модель Центру створена та описана спеціалістами мережі організацій, які займаються впровадженням відновного правосуддя в Україні в рамках проекту Tacis Європейської комісії «Створення мережі Центрів відновного правосуддя в громадах» з метою створення найкращої системи соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників.

 


 

+Землянська В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. — 200 с. ISBN 978-966-96789-2-8

У посібнику вперше висвітлюються поняття, форми та особливості відновного правосуддя – нового підходу до злочину та покарання, який спрямований на збалансування потреб потерпілого, правопорушника та громади. Посібник представляє український та міжнародний досвід впровадження програм відновного правосуддя як ефективного й необхідного компонента системи судочинства у кримінальних справах. Читачам надається можливість ознайомитися як з міжнародним законодавством, так і з українською чинною нормативно-правовою базою, що створює основу для реалізації програм відновного правосуддя на практиці в Україні. У посібнику також надається огляд перспектив закріплення відновного правосуддя в українському законодавстві.
Видання розраховане на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять ідеї відновного правосуддя, реформування кримінального процесу та гуманізація системи покарань.

 


 

 Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників. — К., 2007. — 64 с.

Збірка методичних матеріалів, підготованих Українським Центром Порозуміння у співпраці з Державним департаментом України з питань виконання покарань за результатами спільного проекту (2005-2007 рр.) за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Bисвітлено питання концепції та засад діяльності Служби пробації та перспектив запровадження елементів програм відновного правосуддя до моделі Служби пробації в Україні. Наведено тексти проекту наказу «Про затвердження Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації у діяльність кримінально-виконавчої інспекції», проекту «Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації в діяльність кримінально-виконавчої інспекції», а також «Механізм співпраці кримінально-виконавчої інспекції та НДО з організації та проведення програм відновного правосуддя».
Матеріали можуть бути корисними фахівцям у сфері пробації та представникам недержавних організацій, які пов’язують свою діяльність із реформуванням пенітенціарної системи.

 


 

 Микитин Ю. І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти. — К., 2006. — 84 с.

У посібнику розглянуто деякі положення кримінально-процесуального права, висвітлено діяльність суду, прокуратури, правоохоронних органів в аспекті можливості застосування медіації.
Посібник розрахований на медіаторів та координаторів програм відновного правосуддя, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями відновного правосуддя.

 


 

 Маерс, Девид. Международный обзор программ восстановительного правосудия. / Пер. з англ. Н.Дармограй, Т.Данилів. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. — 101 с.

Спеціальне видання для учасників конференції «Формування української моделі відновного правосуддя» (Київ, 25-26 листопада 2004 року). Книгу перекладено та видано Українським Центром Порозуміння за підтримки Європейської Комісії.

  

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ. ЩОКВАРТАЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Перше періодичне спеціалізоване видання з відновного правосуддя в Україні. Бюлетень знайомить читачів з ідеями відновного правосуддя, світовим та вітчизняним досвідом його впровадження. Орієнтовано на фахівців системи правосуддя, соціальних працівників і практиків, що впроваджують відновний підхід. Видання здійснюється Українським Центром Порозуміння за підтримки Швейцарського Фонду Співробітництва і ЮНІСЕФ.

2011 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 1-2(16)

2010 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 1-4(15)

2009 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 3-4(14)

Відновне правосуддя в Україні. Число 1-2(13)

2008 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 4(12)

Відновне правосуддя в Україні. Число 3(11)

Відновне правосуддя в Україні. Число 2(10)

Відновне правосуддя в Україні. Число 1(9)

2007 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 4(8)

Відновне правосуддя в Україні. Число 3(7)

Відновне правосуддя в Україні. Число 2(6)

Відновне правосуддя в Україні. Число 1(5)

2005 р.

Відновне правосуддя в Україні. Число 4

Відновне правосуддя в Україні. Число 3

Відновне правосуддя в Україні. Число 1-2

 


 

Остання зміна: Субота 28 Січень 2012, 19:29
Пропустити Навігація

Навігація